Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a
Katedra fyzioterapie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

XII. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ
13. – 14. října 2022
Mikulov, hotel Galant                  


Úvod

Vážené dámy a pánové,

ddovolte, abychom Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference, co nejsrdečněji pozvali do malebného městečka Mikulov na tradiční konferenci „DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ“, která je v pořadí již dvanáctá.

Hlavními tématy tohoto ročníku ročníku jsou „Bolestivé stavy hybného aparátu, Nové trendy v lázeňství a varia“. Odborný program konference, který bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Konference je určena pro lékaře rehabilitačních a chirurgických oborů, fyzioterapeuty a zdravotní sestry.

Našim cílem je uspořádat odbornou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

 

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
přednosta
Kliniky tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
odborný garant konference
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

 


Hlavní témata

Bolestivé stavy hybného aparátu
Nové trendy v lázeňství
Varia / Kazuistiky


Programový výbor

Předseda programového výboru
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Odborný garant
prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Členové programového výboru
Mgr. Leona Dunklerová
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.
Ing. Soňa Pavlová
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, MikulovRegistrační poplatky

 

 

do 31. srpna 2022

od 1. září 2022

na místě

Lékaři

Kč 2 250,-/ EUR 90,-

Kč 2 550,-/ EUR 102,-

Kč 2 950,-/ EUR 118,-

NLZP

Kč 2 050,-/ EUR 82,-

Kč 2 250,-/ EUR 90,-

Kč 2 650,-/ EUR 106,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce,
1 x softlunch, 1 x oběd, konferenční materiály, společná večeře a DPH.

Storno poplatky

do 13. září 2022            bude vráceno     100 % ze zaplacené zálohy
od 14. září 2022            bude vráceno       50 % ze zaplacené zálohy
od 3. října 2022             se zaplacená záloha nevrací

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 31. srpna 2022
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 12. září 2022

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Akreditace

Konference je zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a je ohodnocena 11 kredity za účast.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.

Registrace účastníků

13. října 2022    8.00 – 13.00 hod
14. října 2022    8.30 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.

Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají dne 13. října 2022 od 11.30 do 13.30 hod v hotelové restauraci ve III. patře hotelového komplexu oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Dne 14. října 2022 jsou zajištěny obědy formou soft lunch. Cena za obědy je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 13. října 2022 v hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.

Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

 

-->

Partneři


Partneři konference


Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018